Fundacja „Zdrowe Dziecko”
Organizacja Pożytku Publicznego

Szanowna Pani
Izabela Szymańska
zespół muzyczny
MEDIUM Scat

Zarząd Fundacji „Zdrowe dziecko” składa gorące podziękowanie za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu 12 Balu Charytatywnego w Kozienicach. Dzięki Państwa zaangażowaniu nasza fundacja będzie mogła pomóc wielu chorym dzieciom. Całkowity dochód z balu przekroczył bowiem 28 tysięcy zł. Jeszcze raz bardzo dziękuję

Łączę wyrazy szacunku
Prezes Fundacji
lek. Czesław Czechyra
Specjalista pediatrii

Świat Elit

Szanowni Państwo,

Rekomendując Zespół Medium&Scat z siedzibą w Radomiu, pragnę jednocześnie podziękować za długoletnią współpracę z członkami zespołu. Godnym uznania jest fakt, że Zespół Medium&Scat prowadząc swoją działalność w ciągle zmieniającym się rynku muzycznym, potrafi skutecznie konkurować na tym polu z innymi, co stawia Państwa Szymańskich w gronie najlepszych w branży. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pozwalających zjednać sobie przychylność i zaufanie klientów. Z przyjemnością możemy polecić usługi muzyczne Zespołu Medium&Scat innym zainteresowanym.

Z poważaniem,
Joanna Skrobisz
Redaktor Naczelna
„Świat Elit”